Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

 
Jaunumi
Atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā no 2018.gada 1.janvāra tiek ieviesta apgrieztā PVN maksāšanas kārtība elektropreču un būvizstrādājumu piegādēm.
Apraksts